Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

13

Februari

32%

-

13

Mars

37%

10°

-

13

April

41%

14°

-

14

Maj

45%

20°

-

14

Juni

48%

22°

-

14

Juli

58%

25°

-

11

Augusti

58%

25°

-

11

September

52%

21°

-

11

Oktober

46%

15°

-

11

November

30%

-

14

December

20%

-

14