Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

13

Februari

33%

-

13

Mars

38%

11°

-

14

April

44%

16°

-

15

Maj

49%

21°

-

14

Juni

52%

24°

-

15

Juli

62%

26°

-

12

Augusti

60%

26°

-

12

September

53%

22°

-

12

Oktober

43%

16°

-

12

November

27%

10°

-

14

December

22%

-

15