Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

39%

-

13

Mars

42%

10°

-

13

April

45%

15°

-

14

Maj

50%

20°

-

12

Juni

54%

23°

-

12

Juli

65%

26°

-

9

Augusti

65%

26°

-

9

September

58%

22°

-

10

Oktober

51%

17°

-

11

November

37%

11°

-

14

December

30%

-

14