Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

13

Februari

30%

-

13

Mars

36%

10°

-

13

April

40%

15°

-

14

Maj

44%

20°

-

13

Juni

47%

23°

-

13

Juli

57%

26°

-

10

Augusti

57%

26°

-

10

September

52%

22°

-

10

Oktober

45%

16°

-

11

November

30%

-

14

December

18%

-

14