Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

13

Februari

30%

-

13

Mars

35%

-

14

April

38%

13°

-

15

Maj

42%

18°

-

14

Juni

45%

21°

-

14

Juli

55%

24°

-

11

Augusti

55%

24°

-

10

September

50%

20°

-

10

Oktober

45%

14°

-

11

November

30%

-

14

December

18%

-

14