Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

15

Februari

35%

-

14

Mars

39%

-

15

April

41%

10°

-

16

Maj

45%

16°

-

15

Juni

49%

19°

-

15

Juli

61%

22°

-

12

Augusti

61%

22°

-

11

September

54%

18°

-

11

Oktober

47%

12°

-

12

November

34%

-

15

December

28%

-

15