Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

14

Februari

32%

-

13

Mars

36%

-

14

April

39%

12°

-

15

Maj

43%

17°

-

14

Juni

46%

20°

-

14

Juli

57%

22°

-

11

Augusti

57%

22°

-

11

September

52%

19°

-

11

Oktober

46%

13°

-

11

November

32%

-

14

December

22%

-

14