Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

13

Februari

37%

-

13

Mars

41%

11°

-

13

April

44%

15°

-

14

Maj

49%

20°

-

12

Juni

53%

24°

-

12

Juli

64%

26°

-

9

Augusti

64%

26°

-

9

September

58%

23°

-

9

Oktober

51%

17°

-

11

November

36%

11°

-

13

December

28%

-

13