Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

12

Februari

29%

-

12

Mars

36%

11°

-

13

April

41%

16°

-

14

Maj

45%

21°

-

13

Juni

48%

24°

-

13

Juli

57%

26°

-

11

Augusti

58%

26°

-

10

September

52%

23°

-

10

Oktober

45%

17°

-

10

November

28%

10°

-

13

December

18%

-

13