Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

13

Februari

29%

-

13

Mars

36%

10°

-

13

April

39%

14°

-

14

Maj

43%

20°

-

14

Juni

46%

22°

-

14

Juli

56%

25°

-

11

Augusti

56%

25°

-

11

September

51%

21°

-

10

Oktober

45%

16°

-

11

November

28%

-

14

December

18%

-

14