Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

7

Februari

39%

-

7

Mars

42%

12°

-

9

April

48%

19°

-

9

Maj

55%

24°

-

10

Juni

68%

29°

-

6

Juli

72%

33°

-

2

Augusti

71%

32°

-

3

September

70%

28°

-

4

Oktober

56%

21°

-

7

November

47%

13°

-

6

December

40%

-

6