Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

8

Februari

37%

-

8

Mars

37%

-

10

April

45%

16°

-

9

Maj

52%

20°

-

11

Juni

65%

25°

-

6

Juli

69%

28°

-

4

Augusti

66%

27°

-

5

September

62%

23°

-

7

Oktober

49%

20°

-

10

November

42%

12°

-

9

December

40%

-

8