Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

5

Februari

38%

-

7

Mars

41%

10°

-

8

April

47%

17°

-

9

Maj

52%

22°

-

11

Juni

63%

27°

-

7

Juli

68%

30°

-

4

Augusti

67%

29°

-

3

September

66%

25°

-

4

Oktober

53%

18°

-

7

November

45%

12°

-

5

December

41%

-

5