Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

8

Februari

30%

-

9

Mars

31%

-

9

April

46%

15°

-

7

Maj

50%

20°

-

7

Juni

58%

25°

-

5

Juli

60%

28°

-

3

Augusti

59%

28°

-

3

September

54%

23°

-

5

Oktober

43%

16°

-

8

November

35%

11°

-

8

December

37%

-

7