Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

5

Februari

38%

-

6

Mars

40%

10°

-

7

April

46%

18°

-

8

Maj

51%

22°

-

11

Juni

60%

27°

-

8

Juli

64%

31°

-

4

Augusti

63%

29°

-

4

September

62%

25°

-

4

Oktober

51%

18°

-

7

November

43%

12°

-

5

December

40%

-

5