Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

8

Februari

43%

-

8

Mars

48%

-

10

April

50%

16°

-

11

Maj

57%

21°

-

12

Juni

72%

27°

-

7

Juli

78%

31°

-

3

Augusti

78%

30°

-

3

September

78%

26°

-

3

Oktober

62%

19°

-

8

November

52%

10°

-

6

December

43%

-

7