Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

7

Februari

41%

-

6

Mars

49%

12°

-

8

April

50%

19°

-

9

Maj

58%

24°

-

10

Juni

73%

29°

-

5

Juli

79%

34°

-

2

Augusti

79%

33°

-

2

September

79%

29°

-

2

Oktober

62%

21°

-

6

November

51%

13°

-

5

December

42%

-

5