Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-7°

-

9

Februari

44%

-6°

-

10

Mars

47%

-

13

April

48%

-

14

Maj

54%

13°

-

17

Juni

67%

19°

-

11

Juli

75%

23°

-

6

Augusti

75%

23°

-

5

September

76%

19°

-

5

Oktober

61%

11°

-

9

November

52%

-

8

December

44%

-4°

-

9