Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

7

Februari

33%

-

8

Mars

35%

12°

-

10

April

44%

19°

-

10

Maj

48%

23°

-

12

Juni

57%

28°

-

10

Juli

58%

31°

-

7

Augusti

58%

30°

-

7

September

56%

26°

-

7

Oktober

45%

19°

-

9

November

38%

13°

-

7

December

34%

-

7