Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

11°

9

Februari

33%

9

Mars

32%

10°

11

April

41%

17°

13°

8

Maj

50%

22°

18°

9

Juni

63%

27°

24°

4

Juli

65%

30°

26°

3

Augusti

61%

29°

27°

5

September

52%

25°

25°

8

Oktober

39%

20°

22°

13

November

35%

14°

18°

11

December

36%

10°

14°

9