Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

7

Februari

35%

-

7

Mars

39%

13°

-

8

April

44%

20°

-

10

Maj

50%

24°

-

12

Juni

58%

28°

-

10

Juli

61%

32°

-

7

Augusti

62%

31°

-

7

September

60%

27°

-

6

Oktober

50%

20°

-

8

November

40%

13°

-

6

December

35%

-

7