Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

81%

31°

22°

3

Februari

78%

31°

22°

5

Mars

72%

29°

22°

6

April

62%

25°

22°

8

Maj

55%

21°

22°

11

Juni

50%

19°

21°

14

Juli

53%

18°

20°

15

Augusti

60%

18°

19°

13

September

64%

20°

19°

10

Oktober

67%

22°

19°

8

November

71%

25°

20°

4

December

78%

28°

21°

4