Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

26°

-

8

Februari

63%

27°

-

8

Mars

55%

24°

-

8

April

47%

20°

-

8

Maj

42%

16°

-

10

Juni

40%

14°

-

10

Juli

42%

13°

-

11

Augusti

46%

14°

-

10

September

46%

16°

-

10

Oktober

51%

18°

-

11

November

52%

21°

-

9

December

54%

24°

-

8