Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

24°

-

12

Februari

59%

25°

-

11

Mars

53%

21°

-

12

April

47%

16°

-

11

Maj

38%

12°

-

13

Juni

38%

-

12

Juli

41%

-

13

Augusti

42%

-

13

September

46%

12°

-

13

Oktober

48%

16°

-

15

November

52%

19°

-

13

December

54%

22°

-

11