Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

25°

-

11

Februari

58%

25°

-

10

Mars

54%

23°

-

11

April

50%

19°

-

10

Maj

43%

15°

-

11

Juni

42%

13°

-

11

Juli

46%

12°

-

11

Augusti

47%

13°

-

11

September

50%

15°

-

11

Oktober

50%

18°

-

13

November

52%

20°

-

12

December

53%

22°

-

10