Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

24°

18°

12

Februari

59%

24°

19°

10

Mars

55%

23°

18°

12

April

53%

20°

17°

10

Maj

47%

17°

16°

11

Juni

45%

15°

14°

11

Juli

51%

15°

13°

10

Augusti

51%

16°

12°

11

September

55%

17°

13°

11

Oktober

54%

19°

14°

13

November

53%

21°

15°

12

December

54%

22°

17°

10