Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

24°

19°

10

Februari

60%

25°

20°

9

Mars

55%

23°

19°

10

April

49%

20°

18°

9

Maj

42%

17°

15°

10

Juni

40%

14°

13°

11

Juli

44%

13°

12°

11

Augusti

46%

14°

12°

10

September

49%

16°

12°

10

Oktober

50%

18°

14°

12

November

52%

20°

16°

10

December

53%

23°

18°

9