Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

19°

-

13

Februari

56%

20°

-

12

Mars

50%

18°

-

13

April

45%

15°

-

13

Maj

38%

12°

-

15

Juni

38%

10°

-

15

Juli

40%

-

16

Augusti

42%

10°

-

15

September

45%

12°

-

15

Oktober

49%

14°

-

16

November

49%

16°

-

14

December

51%

17°

-

12