Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

21°

17°

12

Februari

59%

22°

18°

11

Mars

53%

20°

18°

12

April

49%

18°

17°

12

Maj

42%

15°

15°

13

Juni

42%

12°

14°

14

Juli

44%

12°

13°

14

Augusti

46%

13°

12°

13

September

50%

14°

12°

13

Oktober

53%

16°

13°

15

November

53%

18°

14°

13

December

54%

19°

16°

11