Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

22°

-

13

Februari

54%

22°

-

12

Mars

51%

20°

-

14

April

49%

17°

-

14

Maj

42%

14°

-

15

Juni

43%

11°

-

16

Juli

46%

11°

-

16

Augusti

48%

12°

-

15

September

48%

14°

-

15

Oktober

50%

16°

-

17

November

49%

18°

-

14

December

49%

20°

-

13