Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

-

11

Februari

57%

30°

-

13

Mars

61%

30°

-

12

April

66%

28°

-

9

Maj

63%

25°

-

9

Juni

69%

23°

-

7

Juli

72%

23°

-

6

Augusti

76%

24°

-

6

September

75%

26°

-

5

Oktober

72%

28°

-

7

November

66%

30°

-

8

December

64%

31°

-

10