Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

13

Februari

58%

28°

-

14

Mars

59%

27°

-

14

April

60%

25°

-

11

Maj

56%

21°

-

12

Juni

64%

18°

-

8

Juli

65%

17°

-

8

Augusti

70%

19°

-

9

September

70%

22°

-

8

Oktober

64%

25°

-

11

November

62%

27°

-

12

December

62%

29°

-

12