Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

27°

-

13

Februari

56%

26°

-

14

Mars

57%

25°

-

14

April

57%

22°

-

12

Maj

54%

18°

-

13

Juni

60%

15°

-

10

Juli

62%

15°

-

10

Augusti

66%

16°

-

11

September

66%

19°

-

10

Oktober

60%

22°

-

12

November

60%

25°

-

13

December

60%

27°

-

13