Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

27°

12

Februari

58%

29°

27°

13

Mars

61%

28°

26°

13

April

64%

27°

25°

10

Maj

61%

24°

23°

10

Juni

68%

21°

21°

7

Juli

70%

21°

20°

7

Augusti

75%

22°

20°

7

September

75%

24°

21°

5

Oktober

69%

26°

23°

8

November

64%

28°

24°

9

December

63%

29°

26°

11