Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

13

Februari

58%

29°

-

14

Mars

60%

28°

-

14

April

62%

26°

-

11

Maj

59%

23°

-

11

Juni

68%

20°

-

7

Juli

69%

20°

-

7

Augusti

74%

22°

-

7

September

74%

24°

-

6

Oktober

66%

26°

-

10

November

63%

28°

-

11

December

62%

29°

-

12