Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

27°

25°

13

Februari

52%

27°

26°

13

Mars

56%

26°

25°

14

April

60%

24°

24°

12

Maj

58%

21°

23°

13

Juni

62%

18°

22°

11

Juli

66%

18°

20°

10

Augusti

70%

19°

20°

11

September

67%

22°

20°

10

Oktober

60%

24°

21°

11

November

58%

25°

22°

12

December

57%

26°

24°

11