Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

28°

-

12

Februari

53%

28°

-

12

Mars

56%

26°

-

13

April

60%

24°

-

11

Maj

58%

21°

-

11

Juni

58%

18°

-

11

Juli

66%

17°

-

9

Augusti

67%

19°

-

10

September

63%

21°

-

10

Oktober

57%

24°

-

11

November

57%

26°

-

12

December

54%

28°

-

10