Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

28°

-

13

Februari

56%

28°

-

14

Mars

58%

27°

-

14

April

60%

25°

-

12

Maj

58%

22°

-

12

Juni

65%

20°

-

9

Juli

67%

19°

-

9

Augusti

72%

20°

-

9

September

71%

23°

-

8

Oktober

63%

24°

-

11

November

61%

26°

-

12

December

60%

27°

-

12