Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

-

12

Februari

58%

30°

-

13

Mars

60%

28°

-

13

April

61%

24°

-

11

Maj

57%

19°

-

12

Juni

61%

16°

-

9

Juli

64%

15°

-

9

Augusti

68%

16°

-

10

September

66%

20°

-

9

Oktober

62%

23°

-

11

November

62%

26°

-

11

December

62%

29°

-

11