Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

24°

-

14

Februari

60%

24°

-

13

Mars

55%

21°

-

14

April

51%

17°

-

12

Maj

43%

12°

-

13

Juni

43%

10°

-

13

Juli

47%

-

12

Augusti

49%

10°

-

13

September

52%

13°

-

14

Oktober

55%

17°

-

15

November

56%

19°

-

15

December

57%

22°

-

13