Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

28°

-

12

Februari

53%

28°

-

12

Mars

55%

26°

-

13

April

59%

24°

-

11

Maj

56%

20°

-

11

Juni

57%

17°

-

11

Juli

64%

17°

-

9

Augusti

66%

18°

-

10

September

62%

21°

-

10

Oktober

57%

24°

-

11

November

57%

26°

-

12

December

55%

28°

-

10