Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

26°

-

13

Februari

52%

25°

-

13

Mars

52%

24°

-

14

April

55%

21°

-

11

Maj

52%

17°

-

11

Juni

54%

14°

-

11

Juli

60%

13°

-

9

Augusti

62%

15°

-

11

September

58%

17°

-

11

Oktober

55%

20°

-

13

November

55%

22°

-

14

December

54%

25°

-

12