Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

32°

30°

13

Februari

49%

32°

30°

13

Mars

54%

32°

30°

13

April

69%

33°

29°

9

Maj

75%

32°

28°

8

Juni

76%

30°

26°

6

Juli

76%

30°

25°

6

Augusti

79%

31°

25°

5

September

77%

32°

27°

5

Oktober

75%

34°

29°

4

November

68%

34°

30°

6

December

57%

34°

31°

10