Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

16

Februari

39%

-

15

Mars

39%

-

16

April

37%

-

18

Maj

37%

12°

-

19

Juni

38%

15°

-

19

Juli

43%

17°

-

19

Augusti

44%

17°

-

19

September

47%

14°

-

14

Oktober

45%

10°

-

13

November

36%

-

15

December

35%

-

15