Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

16

Februari

38%

-

14

Mars

38%

-

16

April

38%

-

17

Maj

38%

13°

-

19

Juni

40%

16°

-

19

Juli

45%

18°

-

19

Augusti

46%

18°

-

19

September

47%

15°

-

14

Oktober

46%

11°

-

13

November

36%

-

15

December

35%

-

15