Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-4°

-

16

Februari

43%

-3°

-

15

Mars

40%

-1°

-

17

April

36%

-

18

Maj

36%

-

18

Juni

36%

10°

-

19

Juli

42%

13°

-

18

Augusti

44%

13°

-

18

September

46%

10°

-

14

Oktober

51%

-

12

November

42%

-

15

December

42%

-3°

-

15