Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

17

Februari

42%

-1°

-

15

Mars

40%

-

17

April

37%

-

18

Maj

37%

10°

-

19

Juni

37%

13°

-

19

Juli

42%

15°

-

19

Augusti

44%

15°

-

20

September

48%

12°

-

15

Oktober

50%

-

13

November

41%

-

15

December

40%

-1°

-

16