Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

15

Februari

39%

-

14

Mars

38%

-

16

April

38%

-

17

Maj

38%

14°

-

18

Juni

39%

17°

-

19

Juli

44%

19°

-

18

Augusti

45%

19°

-

18

September

46%

16°

-

14

Oktober

47%

11°

-

12

November

36%

-

14

December

35%

-

15