Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-1°

-

15

Februari

40%

-

14

Mars

39%

-

16

April

38%

-

17

Maj

38%

12°

-

18

Juni

38%

16°

-

19

Juli

44%

18°

-

19

Augusti

45%

17°

-

19

September

47%

15°

-

14

Oktober

48%

10°

-

12

November

38%

-

14

December

37%

-

15