Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-2°

-

13

Februari

35%

-

13

Mars

38%

-

14

April

39%

-

15

Maj

43%

14°

-

16

Juni

41%

18°

-

17

Juli

46%

20°

-

16

Augusti

47%

19°

-

15

September

44%

16°

-

12

Oktober

42%

11°

-

11

November

30%

-

13

December

28%

-

13